KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

İnternet ve Ağ Teknolojileri

Bölüm Hakkında Öğrenci Görüşleri

Detay

GENEL BİLGİLER 

Bilgisayar TeknolojileriTüm teknik programlarımız mesleki bilgi-beceri yanında; Türkçe ve İngilizce, matematik bilgisi, bilim ve teknolojiyi algılama, bilgisayar okuryazarlığı, bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme, öğrenmeyi öğrenme, bağımsız çalışabilme, iletişim kurabilme, bilginin yönetimi, işletme kültürü, kalite kültürü, kendini değerlendirebilme, grup çalışması, girişimcilik, iş güvenliği ve hukuku, kültürel bilinç ve kendini anlatabilme gibi anahtar becerileri kazandıracak şekilde yapılandırılmıştır.* İnternet ve Ağ Teknolojileri Programı ; E-işletme, e-ticaret, e-devlet gibi uygulamaların artması ile birlikte orta ve büyük ölçekli işletmelerin ağ altyapılarının projelendirilmesi, kurulması, performanslı ve güvenli bir şekilde çalıştırılması konularında ağ sistem uzmanlarına olan ihtiyaç artmıştır. İşletmelerin sistem ve network alt yapısını planlama ve kurulumunu yapma, ihtiyaç analizi yapıp kullanılacak doğru teknolojileri belirleme, sistemlerin bakım ve onarımını yapma, temel ve ağ programlama işlemlerini yapma, sistemi yedekleme, yükseltme ve performansını artırma, ağ kurulumu ve ağ güvenliği sağlama yeterliklerine sahip olan program mezunları eğitimini aldıkları son teknoloji sayesinde bilgisayar ağlarının kritik olarak kullanıldığı bilişim sistemlerinde, firmaların bilgi işlem departmanlarında, Telekom ve GSM firmalarında ara eleman olarak istihdam edilebilir ve deneyimleri arttıkça bilgi işlem yöneticiliğine kadar yükselebilir, bilgi teknolojileri alanında kendi firmalarını kurabilirler.Program mezunları kendi girişimlerini yapabilecekleri gibi, kamu ya da özel kuruluşların; bilgi işlem, yazılım, donanım, iletişim ağları ya da bakım onarım servislerinde çalışabilirler Programdan Mezun Olanların Devam Edebilecekleri Lisans Programlarıİnternet ve Ağ Teknolojileri  (Uzaktan Eğitim) Ön Lisans Programı mezunları DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile aşağıda yer alan bölümlere geçiş yaparak  öğrenimlerine devam edebilirler.Bilgisayar MühendisliğiBilgisayar Teknolojisi ve Bilişim SistemleriBilgisayar ve Enformasyon SistemleriBilgisayar-EnformatikBilişim Sistemleri MühendisliğiBilişim Sistemleri ve TeknolojileriEnformasyon TeknolojileriMatematik ve Bilgisayar BilimleriMatematik-BilgisayarYazılım Mühendisliği

...
Tümü

Duyurular

Tümü

Etkinlikler